Reitinguterindel muutusteta

Juba mitmendat nädalat on meie erakondade toetusreitingud püsinud suuresti muutumatuna. Postitan siia oma kommentaari Norstati/Ühiskonnauuringute instituudi reitigutele. Kuigi üldpilt püsib muutumatuna, on Keskerakond nii mõneski valijaskonna segmendis oma positsioone kindlustanud.

Vaata uudist siit.

Lisan postituse lõppu ka joonised, mis räägivad nendestmuutustest, millele ma viitan.

Juba mitmendat nädalat järjest peab tõdema, et erakondade toetuses pole viimase nädalaga mitte midagi märkimisväärset muutunud ning silmapaistvaid trende viimase kuu aja jooksul pole näha. Viimati oli olukord niivõrd stabiilne eelmise aasta sügisel. 

Üleüldine stabiilsus ei tähenda aga seda, et konkreetsemates valijagruppides ei toimuks erakondade vahel tihedat konkurentsi ja märkmisväärseid muutusi nende toetuses. On olemas teatud kiht valijaskonnast – alla 50 aastased, kõrge sissetulekuga ja kõrgharidusega valijad – kus Reformierakonnal on mäekõrgune ülekaal. Nende esikohta sotsiaalse eliidi seas ei ohusta praegu keegi ning ainus teine eliidipartei, kes sellise valija hääli on kasvavas tempos püüdnud, on Eesti 200. 
 
Teistes valijagruppides, keda on absoluutarvudes palju enam, toimub aga tihedam konkurents, milles Reformierakond on viimastel kuudel oma kandepinda kaotanud. 
 
Nihked on toimunud vahepealsetes vanuse- ja sissetulekugruppides. Valijad vanuses 50-64 olid alates valimistest kuni selle aasta kevadeni selgelt Reformierakonna rüpes, kuid praeguseks on nende hulgas Keskerakond järgi võtnud. Samuti on 500-1000 eurose sissetulekuga inimeste hulgas Keskerakond viimastel kuudel selgelt eest ära läinud ning oma liidripositsiooni kindlustanud. Ka keskharidusega inimeste hulgas on Keskerakond selgelt Reformierakonnale kannule jõudnud. 
 
Näilise stabiilsuse taga toimub tihe valijaskonna ümberjagamine kahe suure erakonna vahel. Kui Reformierakond on eliidipartei, siis Keskerakond on ennekõike ühiskonnas nõrgemal positsioonil olevate valijate erakond. Ning mitmed valijagrupid, kes jäävad nende kahe kategooria vahele, on viimasel ajal liikunud pigem Keskerakonna poolele. 

Erakondade toetus vanusegrupis 50-64:
Erakondade toetus sissetulekugrupis 501-1000 eurot:
Erakondade toetus keskharidusega inimeste hulgas: