Foto: Maili Vilson

Olen politoloog ning tegelen peamiselt erakondade uurimisega. Mul on bakalaureuse- ja magistrikraad võrdlevas poliitikas Tartu Ülikoolist ning doktorikraad politoloogias Kesk-Euroopa Ülikoolist (Budapest, Ungari). Alates septembrist 2017 töötan teadurina Johan Skytte poliitikauuringute instituudis Tartu Ülikoolis.

Minu peamine töö seisneb hetkel inimeste poliitilise tajuruumi uurimises, kuid uurin ka parteisüsteeme ja poliitilisi süsteeme laiemalt ning vahel kaldun ka kõrvale teemadesse, mis tavaliselt on rahvusvaheliste suhete pärusmaa. Samuti õpetan Skytte instituudis ning minu kursuste hulka hetkel kuuluvad valimised ja poliitiline käitumine ning kvantitatiivsed meetodid.  


I am a political scientist mostly working on political parties. I have a BA and an MA in comparative politics from the University of Tartu, Estonia and a PhD in Political Science from the Central European University in Budapest, Hungary. From September 2017 I am working at the Johan Skytte Institute of Political Studies at the University of Tartu as a researcher.

My current work focuses mostly on analysing how people perceive political spaces, but I also work on political parties and party systems more generally, and occasionally make detours into subjects that usually belong to international relations. I also teach at the Skytte Institute and my classes now include elections and political behaviour  and quantitative methods.