Kas surmanuhtlus on vastuvõetav?

Kindlasti on Lihula tragöödia järel paljud mõelnud, et kuidas meil küll surmanuhtlusega lood on.

Eesti riik loobus surmanuhtlusest 1990ndate lõpus. See ei tähenda aga, et Eesti kodanikud oleksid sellest loobunud. Selle pooldajaid ja vastaseid on praegu Eestis ligikaudu pooleks ning viimastel aastatel on toetus surmanuhtlusele kasvanud. Võrreldes paari aasta taguse ajaga on praegu selgelt rohkem neid, kelle jaoks see on vastuvõetav ja vähem neid, kelle jaoks pole.